Biblioteket som øvelsesarena for unge med skolevægring

Biblioteket som øvelsesarena for unge med skolevægring

Periode: januar 2024 - december 2025
Flere og flere børn og unge kæmper med mistrivsel og skolevægring. Hvordan kan biblioteket hjælpe?

Biblioteket som øvelsesarena for unge med skolevægring

Om projektet
Børn og unges mistrivsel og stigende skolefravær er en samfundsudfordring, der fylder i den offentlige debat. Fagpersoner peger på, at børn og unge oplever et stort præstationspres, men noget tyder på, at biblioteket og andre kulturinstitutioner kan være et helle for nogle af disse børn og unge.

Projektet undersøger, hvordan biblioteket kan tilbyde trygge rammer, hvor deltagerne kan styrke sociale færdigheder og booste trivslen gennem det præstationsfrie kulturtilbud: ”GODT DU KOM”. Målet er at udvikle et koncept, som andre aktører i Danmark kan blive inspireret af.

Målgruppen
Børn fra 4.-6. klasse og unge fra 7.-10. klasse, som udvælges ud fra kriterier, der tager afsæt i elementer som skolefravær og mistrivsel.

Aktiviteter
Målgruppen tilbydes et otte-ugers forløb, hvor de kan deltage i forskellige kreative og underholdende værksteder faciliteret af både Randers Bibliotek og lokale samarbejdspartnere. De får også et lokale som en fast base på biblioteket, hvor kan slappe af og hygge sig med brætspil, bøger og kakao.

Varighed
Projektets forløb bliver afprøvet mindst tre gange i perioden januar 2024 til december 2025, hvor konceptet løbende justeres og tilpasses.

Samarbejdspartnere og støtte

Projektet er finansieret med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Projektorganisering og kontakt
Projektejer: Randers Bibliotek

Projektdeltagere: Repræsentanter fra Randers Bibliotek, UU Randers, PPR, lokale kultur- og uddannelsesinstitutioner i Randers Kommune.

Projektledere:
Signe Winther Brinkmann: sb@randersbib.dk / tlf. 87 10 68 98
Bettina Boddum: bbo@randersbib.dk / tlf. 87 10 68 12

Resultater
Du kan læse rapporten, hvor vi præsenterer projektets resultater til december 2025, når undersøgelsen er afsluttet

Artikler
Vil du vide mere om ”GODT DU KOM” kan du dykke ned i artikler, som har været publiceret i medierne.

Artikler