AI i borgernes hænder

AI i borgernes hænder

Periode: Januar 2024 – december 2025
Hvordan kan biblioteker styrke borgernes digitale forståelse gennem en praktisk tilgang til AI?

Udviklingsprojekter

Om projektet
I en tid med stigende digitalisering og kunstig intelligens, er det vigtigt at øge borgernes digitale færdigheder. Vi sigter mod at styrke borgernes digitale færdigheder ved at lægge AI direkte i borgernes hænder gennem projektet på tre biblioteker: Randers, Aabenraa og Aalborg.

Projektet undersøger, hvordan bibliotekerne kan styrke borgernes digitale forståelse ved at bringe AI tættere på dem gennem praktiske tilgange. Målet er at gøre AI vedkommende og tilgængelig for en bredere befolkning, samtidig med at vi styrker bibliotekernes egne færdigheder og viden inden for området.

Målgruppe
Projektet retter sig mod to målgrupper: borgere og biblioteksansatte. Borgerne øger deres digitale forståelse og færdigheder, og de biblioteksansattes styrker deres digitale udviklingskompetencer og opnår praksiserfaring med AI i borgernes hverdagsliv.

Aktiviteter
Brugere af biblioteket får konkret erfaring med generativ AI gennem bl.a. workshops, åbne værksteder og strukturerede forløb med samarbejdspartnere. Aktiviteterne gennemføres ud fra tre forskellige tilgange til AI: et forløb med eksterne partnere, et forløb med fokus på sprog og litteratur, og et med en maker-vinkel og prototypeudvikling.

Varighed
Projektet forløber fra januar 2024 til december 2025.

Samarbejdspartnere og støtte

Hertil inddrager projektet viden og sparring fra relevante kilder:

Projektet er finansieret med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Projektorganisering og kontakt
Projektejer: Randers Bibliotek

Projektdeltagere: Repræsentanter fra Randers, Aalborg og Aabenraa bibliotekerne.

Projektleder: Loke Andersen: lda@randersbib.dk / tlf. 87 10 68 31

Resultater
Du kan læse rapporten, hvor vi præsenterer projektets resultater til december 2025, når undersøgelsen er afsluttet.