Lektørudtalelse

Forfatter: Dorte Tissot Hansen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til tvillingeforældre, og skal formidles som sådan

Beskrivelse

Forfatteren er journalist, tvillingemor og forfatter til flere bøger deriblandt en personlig beretning om tvillinger. Bogen består af mange forskellige personlige råd og tips fra tvillingeforældre til tvillingeforældre, samlet via indlæg på hjemmesiderne www.tvillinger.com og www.tvillingetips.dk og derefter redigeret og ordnet af forfatteren. De gode råd er ordnet alfabetisk efter emne og kommer omkring mange områder; fx amning, identitet, påklædning, skole, skænderier og transport. Under hvert emne kommer ofte forskellige og modsatrettede holdninger til udtryk, hvilket giver bogen et personligt præg og gør, at den henvender sig meget direkte til målgruppen. De mange fine fotografier af tvillinger understøtter dette

Sammenligning

Den mest udførlige bog til vordende tvillingeforældre er uden tvivl Joan Tønder Grønnings Bogen om tvillinger 0-10 år. Denne er mere direkte i sin personlige formidling af gode råd, og virker først og fremmest som en form for erfaringsudveksling i bogform

Samlet konklusion

Tips og inspiration til løsning af tvillingefamiliens små og store hverdagsudfordringer. Kan anvendes som et supplement til mere fagligt funderede bøger om tvillinger