Lektørudtalelse

Forfatter: Flemming Faarup

I 1993 lancerede den amerikanske politolog Samuel P. Huntington sine teorier om civilisationernes sammenstød, og hvad der skal til for at undgå ødelæggende sammenstød. Internationale konflikter har udviklet sig trinvis gennem historien, siger han. Efter 30-årskrigen foregik internationale konflikter mellem konger, prinser og fyrster. Efter den franske revolution var konflikterne mellem nationalstater. Efter 1. verdenskrig mellem ideologier, krigene mod nazisme/fascisme og den kolde krig. Nu står konflikterne mellem civilisationer, først og fremmest den vestlige mod de andre. De forskellige civilisationer og deres indbyrdes relationer gennemgås. Han opdeler dem i "den vestlige", "den hinduistiske", "den islamiske", "den latin-amerikanske", "den japanske", "den slavisk-ortodokse" og den "konfutsianske". Nogle civilisationer har bedre indbyrdes relationer end andre. Den vestlige civilisations lande har en selvforståelse af, at egen demokratiske, økonomiske osv. udvikling er så meget bedre end andres, at dén skal være modellen. Forfatteren derimod slår til lyd for, at Vesten nok må benytte økonomisk og militær magt for at forsvare egne interesser, men til gengæld må acceptere, at hver civilisation må have sine egne grundlæggende værdier. Hvis dette kan accepteres, kan man undgå voldelige sammenstød. Bogen foreligger nu på dansk, og problemstillingen er jo stadig aktuel