Lektørudtalelse

Forfatter: Kirstine Nielsen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

For få dage siden spillede fodboldfænomenet Pelé sin sidste kamp efter mere end 20 år på toppen. Den foreliggende bog fortæller om hans eventyrlige liv, der starter i en lille fattigbrasiliansk by, hvor faderen fører en kummerlig tilværelse som professionel fodboldspiller, og det er meget imod moderens ønske, at sønnen i en ung alder drager til Santos for at begynde enkarriere som professionel fodboldspiller. Allerede 17 år gammel er han i Stockholm i 1958 med til at vinde verdensmesterskabet, og denne succes gentog han 2 gange mere. Selvfølgelig handler en stordel af bogen om fodbold og de glæder og farer, der er forbundet hermed, men den giver også et meget sympatisk billede af mennesket Pelé, om hans store samhørighed med familien og hans kærlighed tilkone og børn. Dertil kommer hans tanker og iagttagelser om racefordomme, sociale forhold m. m., som han har oplevet på sine talløse rejser verden over. Bogen er velskrevet og godt fortalt, og viluden tvivl blive megetefterspurgt. For alle biblioteker