• Artikel

Punk

Af Morten Jørsum (2006)
Punken varede kun i nogle få år, fra midten i halvfjerdserne til starten af firserne, men den nåede i høj grad at markere sig på det kulturelle verdenskort