• Artikel

Selvskade blandt unge piger

I de senere år er flere og flere især unge piger begyndt at skade sig selv ved at drikke store mængder alkohol, rive hår ud, brænde sig med cigaretter og ikke mindst skære i sig selv. Mange unge klager over stress og et stort forventningspres i dagligdagen og for nogle af dem bliver de selvskadende handlinger en måde at overdøve den indre smerte