• Artikel

Tvangsfjernelse af børn

Gennemgang af lovgivning om og statistik over tvangsfjernelser af børn samt forholdene for de tvangsfjernede børn og deres forældre