• Artikel

Kapitalisme

Af Jesper Samson (2017)
Kapitalisme har i forskellige former bredt sig til større og større dele af verden. Finanskrisen har dog samtidig svækket mange menneskers tillid til kapitalismen som system og har inspireret til diskussioner om, hvorvidt politikerne kan og bør gøre mere for at kontrollere kapitalismens potentielt negative konsekvenser i form af f.eks. økonomisk ulighed, udnyttelse af arbejdskraft og rovdrift på natur og miljø