Søren Willert: Proceskonsulentens 10 bud
  • Bog

Proceskonsulentens 10 bud

Af Søren Willert (2018)
De 10 bud for proceskonsultation baserer sig på forfatterens real-life erfaringer som proceskonsulent, træner, supervisor og vejleder. Erfaringerne er omsat til 10 grundprincipper for proceskonsulenthåndværket. De 10 principper uddybes, diskuteres, eksemplificeres og oversættes til konkrete handleanvisninger