Morten Lassen (f. 1974): Kuppet i Chile og den danske venstrefløj
  • Bog

Kuppet i Chile og den danske venstrefløj

Forfatteren giver en samlet fremstilling af begivenhederne i Chile i de 17 år fra 1973 hvor Pinochets militærdiktatur herskede, samt perioderne op til og efter. Desuden fortælles historien om det solidaritetsarbejde der foregik blandt andet på den danske venstrefløj