Christina Busk, Mette Madsen, Benedicte Schulin: Etik i praksis for socialrådgivere
  • Bog

Etik i praksis for socialrådgivere

En gennemgang af forskellige etiske teorier og principper, som munder ud i en etisk metode, der er anvendelig i social- og sundhedssektoren