Steen Hilling, Lotte Behrend, Micki Sonne Kaa Sunesen: Undervisningsdifferentiering - i kontekst
  • Bog

Undervisningsdifferentiering - i kontekst

Ud fra et helhedsorienteret perspektiv på undervisningsdifferentieringsbegrebet beskrives en række forskningsresultater, der alle fokuserer på, hvad god undervisning er. Dernæst præsenteres 5 forskellige teorier/tilgange til undervisningsdifferentiering og begrebet sættes ind i en bred sammenhæng