Mads Rangvid (f. 1974): Kærlighedens filosofi
  • Bog

Kærlighedens filosofi

Præsenterer filosofiens grundlæggende begreber samt gengiver og kommenterer filosofihistoriske tekster om kærligheds- og kønsopfattelser fra Platon til Nitzsche og nutidstekster om kærlighedsopfattelser på biologisk, psykoanalytisk, eksistentialistisk og konstruktivistisk grundlag