• Bog

Det Nye Testamente - en lærebog

Af Geert Hallbäck (2010)
Gennemgang af Det nye Testamente og tidshistorien med udgangspunkt i de forskellige litterære genrer, der er benyttet. Hver for sig bliver genrerne gennemgået, og deres betydning for urkristendommens menigheder bliver forklaret. Der afsluttes med en gennemgang af den historiske baggrund for kristendommens opståen