Jørgen Riber: Relationskompetence
  • Bog

Relationskompetence

Af Jørgen Riber (2010)
Anvisninger på, hvordan man kan fremme den professionelle samtale, så de involverede udvikler sympati for hinandens sag