Kjeld Fredens: Innovation og ledelse : hjernen som medspiller
  • Bog

Innovation og ledelse : hjernen som medspiller

Af Kjeld Fredens (2009)
Med afsæt i viden om hjernen sættes fokus på forskellige ledelseskompetencer og tænkemåder for herigennem at inspirere til ledelse og tænkning, der kan fremme innovation, kreativitet og motivation