• Bog

Gensplejset mad

Af Sally Morgan (2002)
Nødvendigheden af at anvende genteknologi i den fremtidige fødevareproduktion. Bl.a. om gener, genetiske ændringer, nye afgrøder, gensplejsede dyr, fødevarer, miljøet og fremtiden. I det enkelte afsnit gives såvel positiv som negativ omtale af temaet