• Bog

Miljøtilstanden i vandløb i den nordlige del af Gudenåen, 2001 : forureningsforhold, fysiske forhold, smådyrsfauna, fiskefauna

(2002)