Donald A. Schön: Den reflekterende praktiker : hvordan professionelle tænker når de arbejder
  • Bog

Den reflekterende praktiker : hvordan professionelle tænker når de arbejder

Med udgangspunkt i en gennemgang af fem forskellige professioner beskrives hvorledes de bedste professionelle baserer deres løsningsmodeller på en slags ubevidst improvisation, som de har lært sig via deres praksiserfaringer, - en form for tænkning, der af forfatteren betegnes som "refleksion-i-handling"