• Bog

Borg og vold : en guide til middelalderens borge, voldsteder og deres efterklange i Østjylland

Af Jan Kock (1999)
Beskrivelse af 27 borge, slotsruiner og voldsteder i Århus Amt med angivelse af beliggenhed (ved hjælp af detaljerede kort), adgangsforhold, historie og ejerforhold