• Bog

Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede