• Bog

Piagets teori om erkendelsesprocessen

Af Hans G. Furth (1976)