Berit Johannsen, Maria Gregersen Bach: Mindset i praksis : trivsel og lyst til læring i skole og ungdomsuddannelse
  • Bog

Mindset i praksis : trivsel og lyst til læring i skole og ungdomsuddannelse

Inspiration til hvordan man kan omsætte professor Carol Dwecks mindsetteori til handling i klasserummet. Et udviklende mindset kan ruste eleverne til bedre at klare pres, håndtere modstand og være mere vedholdende og modtagelige over for konstruktiv kritik