Torben Christensen, Jytte Lund Larsen: Mediepsykologi
  • Bog

Mediepsykologi

Med udgangspunkt i bekendtgørelse for psykologi på de gymnasiale uddannelser ses på hvordan de unge navigerer som digitale indfødte rundt på sociale medier og anvender ny teknologi