Kirsten Matzen: Ledelseskommunikation
  • Bog

Ledelseskommunikation

Af Kirsten Matzen (2017)
Præsentation af en samling af teorier, metoder og modeller inden for ledelseskommunikation