Lars Bo Gundersen: Hej logik
  • Bog

Hej logik

Indføring i klassisk logik. Med tegninger, eksempler, øvelser og opsummeringer efter hvert kapitel introduceres de centrale temaer i doms- og prædikatslogikken, og hvordan man analyserer logisk form ved at bruge sandhedtabeller og semantiske træer