Anne-Marie Andersen (f. 1959-05-14): Infektionshygiejne for sundhedsprofessionelle
  • Bog

Infektionshygiejne for sundhedsprofessionelle

Organisering af infektionshygiejnen ; Risikovurdering og risikominimering ; Infektionshygiejne i et historisk perspektiv ; Mikroorganismer ; Antibiotika og resistensudvikling ; Udvalgte resistente mikroorganismer ; Smittemåder/smitteveje ; Rengøring, desinfektion og sterilisation ; Generelle (basale) forholdsregler ; Supplerende forholdsregler (isolation) ; Engangsudstyr og mærkning af udstyr ; Sundhedssektorerhvervede infektioner ; Genbehandling af specielt udstyr ; Infektionsprofylakse i forbindelse med operation ; Affaldshåndtering ; Stik-/skæreuheld ; Vask, håndtering og opbevaring af linned og tekstiler ; Køkkenfaciliteter, ismaskiner og drikkevandskølere ; Anskaffelse og indkøb af nyt udstyr ; Nybyggeri og ombygning ; Infektionsregistrering og auditering ; Lovstof