• Bog

Læringsmålorienteret didaktik og dannelse

En indføring i den læringsmålorienterede didaktik sat i forhold til dannelse, og med fokus på udvikling af lærerroller og undervisningspraksis