Carol Vorderman, Peter Nickol: En visuel guide til musik : nodelære, rytmer, skalaer, melodier, akkorder, genrer
  • Bog

En visuel guide til musik : nodelære, rytmer, skalaer, melodier, akkorder, genrer

Emneord musik musikteori