Erik Nis Ostenfeld: Arven fra antikken : studier i græsk og romersk filosofi
  • Bog

Arven fra antikken : studier i græsk og romersk filosofi

Om hvordan antikkens filosofi og opfattelse af psyken har indflydelse på mange forskellige områder i moderne tid: pædagogik, retsvæsen, sundhedsområdet, retorik osv. Teksterne falder i fire grupper: Sokrates (samtalens logik), Platon (især moralfilosofi og psykologi), Aristoteles (moralfilosofi, gudsbegreb og hverdagsargumentation) og senere filosofi (stoisk naturfilosofi, nyplatonisme, Augustins erkendelsesteori og sjæl-legeme-opfattelsen i antikken)