• Bog

Bæredygtig dannelse : skitser til en empatisk verden

Først om baggrundene for den bæredygtige dannelse, som udvider den almene dannelse med både naturvidenskabelig dannelse, eksistentiel selvdannelse og et hjertes dannelse. Dernæst i dybden med, hvordan den bæredygtige dannelse kan udvikles og trænes med fokus på de tre kapaciteter: opmærksomhed og nærvær, empati og relation samt resiliens og bæredygtighed