Lene Skovbo Heckmann: Det gode tankesæt
  • Bog

Det gode tankesæt

Ideer, værktøjer og anvisninger til, hvordan læreren kan udvikle det gode tankesæt og den gode holdning, der giver stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte og -potentiale