• Bog

Forskning om og med mennesker : forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning

Gennemgang af metoder i samfundsforskningen, der behandler både kvalitative og kvantitative metoder og som inddrager elementer fra kundskabssociologien og videnskabsteorien