Alister E. McGrath: Forsvar for troen : en indføring i apologetik
  • Bog

Forsvar for troen : en indføring i apologetik

En indføring i apologetikken, der skal gøre kristne klædt på til forsvare Guds eksistens og andre store spørgsmål