Tekla Canger, Lone Bæk Brønsted: Køn - pædagogiske perspektiver
  • Bog

Køn - pædagogiske perspektiver

Om køn og pædagogik, med tre teoretiske tilgange til køn og kønsforståelse i en pædagogisk sammenhæng. Med udgangspunkt i cases og praksiseksempler præsenteres en række dilemmaer, hvor køn er på spil