Karen Healy: Socialt arbejde i teori og kontekst : en grundbog
  • Bog

Socialt arbejde i teori og kontekst : en grundbog

Af Karen Healy (2016)
Præsentation af de centrale diskurser og teorier, der understøtter praksis i det sociale arbejde
Emneord socialt arbejde