Søren Lundsgaard, Erik Lund, Søren B. Andersen: Menneskeskabt : grundbog i teknologihistorie
  • Bog

Menneskeskabt : grundbog i teknologihistorie

Kronologisk opbygget grundbog i teknologihistorie der behandler teknologier fra oldtid til nutid. Sidste kapitel giver et teknologihistorisk tilbageblik til vores egen tid fra en position 50 år ude i fremtiden. Efter hvert kapitel er der arbejdsopgaver