Lotte Nyboe, Anette Grønning: Sociale medier i skole og fritid
  • Bog

Sociale medier i skole og fritid

Beskrivelse af børn og unges hverdag med sociale medier samt fokus på sociale medier som læringsredskab og kommunikationsmiddel. Der præsenteres en model til at inddrage sociale medier i undervisningen samt i skole/hjem-samarbejde