Käte From: Hvad nu hvis? : om børn og angst
  • Bog

Hvad nu hvis? : om børn og angst

Af Käte From (2015)
10 historier om børn, der er bange. Med oplæg til samtale samt et efterord henvendt til de voksne
Emneord angst børn