• Bog

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel

Erindringshistorie med henblik på at udvikle gymnasieelevers forståelse af erindringens og historieskrivningens betydning for vores opfattelse af fortiden. Vikingetiden, krigen 1864 og besættelsen beskrives og metodetolkes