• Bog

Eksistensens galskab : Freudo-lacanianske tilgange til videnskab, kunst, kultur