Jørgen Dalberg-Larsen, Bettina Lemann Kristiansen: Lovene og livet : en retssociologisk grundbog
  • Bog

Lovene og livet : en retssociologisk grundbog

Emneord retssociologi