Sven Thorsen (f. 1942): Strandjagt : den danske kystfuglejagt 1800-1950
  • Bog

Strandjagt : den danske kystfuglejagt 1800-1950

Om strandjagt i årene 1800-1950 på Læsø, ved Vadehavet, Odense Fjord og mange andre steder. Jagten efter fugle og sæler foregik fra stranden eller i små pramme. Der fortælles om våben og jagtmetoder og om 38 jægere hvoraf flere havde jagt som bierhverv