Winnie Stubkjær Laursen: De kloge dyr : om følelser, tanker, adfærd & behov
  • Bog

De kloge dyr : om følelser, tanker, adfærd & behov

En spirituel indgangsvinkel til at arbejde med og omgås dyr samt lære af dyrene. Forfatteren har skrevet bogen på baggrund sin unikke telepatiske kontakt med den nu afdøde shetlandspony Shinto, som hun betragter som sin spirituelle læremester. Derudover refereres til forskning i dyrs følelser