Marianne Leth Jørnø: Videnskabsteori for praktikere : kvalitative og kvantitative metoder
  • Bog

Videnskabsteori for praktikere : kvalitative og kvantitative metoder

Introduktion til de vigtigste erkendelsesmæssige tilgange til sansning og forståelse af virkeligheden
Emneord videnskabsteori