Ida Schwartz: Hverdagsliv og livsforløb : tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse
  • Bog

Hverdagsliv og livsforløb : tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse

Af Ida Schwartz (2014)
Bogen udforsker, hvordan en socialpædagogisk indsats kan styrke, at børn og unge bosat uden for eget hjem kan tage del i fællesskaber i samfundets mange forskellige udviklingssammenhænge