Pia Hammerich, Birgitte Steno: Tag fat : en undervisningsmanual for borgere af anden etnisk herkomst med særlige behov
  • Bog

Tag fat : en undervisningsmanual for borgere af anden etnisk herkomst med særlige behov

Undervisningsmateriale, der på et meget lavt sprogligt niveau forsøger at skabe en syntese mellem specialpædagogikken og dansk som andetsprog. Alle øvelser ligger på medfølgende cd klar til udprintning