Carsten Storm: Den gode idrætslærer
  • Bog

Den gode idrætslærer

Af Carsten Storm (2013)
Gennemgang af centrale metoder i moderne idrætsundervisning viser hvordan positivistiske, narrative og fænomenologiske tilgange tilsammen får det bedste frem i eleverne