• Bog

Den tavse dimension

Af Michael Polanyi (2012)
Om begrebet tavs viden, som peger på at vi kan vide mere, end vi kan redegøre for. Den tavse viden må ses som en afgørende del af videnskabelig erkendelse og som det grundlag, værdier og vurderinger udspringer af